Eten en mindfulness

Mindfulness en eten is een training voor mensen die last hebben van hun gewicht en/of hen die een problematische relatie hebben met eten of meer bewuste keuzen willen maken in relatie tot eten, voeding en beweging.

De problematische relatie met eten is vaak terug te voeren op het ‘mindless’ eten (eten zonder er met je aandacht bij te zijn). We leven op de automatische piloot en staan dus niet echt bewust stil bij wat je doet, denkt en voelt in je leven. We ontwikkelen een ongezonde levensstijl, waarbij het goede voornemen vaak wordt ingehaald door de dagelijkse sleur. Ook ten aanzien van eten kan dat een probleem worden.

Je gaat eten dan gebruiken om stress te verminderen of onaangename emoties weg te eten. Eten wordt hierdoor steeds meer het onderwerp van zorg. Je ontwikkelt een problematische relatie met eten: je gaat meer eten of net minder, je eet heel onregelmatig, je gaat aan de lijn doen en proberen het eetpatroon terug onder controle krijgen. Dit gaat dan steeds meer gepaard met stressvolle gedachten over en onaangename gevoelens rond eten, gewicht en uiterlijk. Je kan dan terecht komen in een spiraal van diëten, zondigen en weer aankomen; en je daar weer schuldig over voelen en jezelf bekritiseren. Dit ondermijnt je zelfbeeld en zelfwaardering. Het is dan ook dit chronisch gevoel van ontevredenheid over jezelf dat je steeds weer doet terugvallen in je ongezonde patronen van controle proberen te krijgen over je eetgewoonten, je gewicht en je uiterlijk.

Hier dient zich een grote paradox aan: Hoe meer je jezelf en je eetgewoonten wil veranderen, je gewicht onder controle wil houden en je uiterlijk wil laten voldoen aan een of ander schoonheidsideaal; hoe meer je op langere termijn je pogingen vruchteloos blijken te zijn, zelfs averechts lijken te werken en je dus de controle verliest.
Mindfulness kan je helpen anders om te gaan met deze onvermijdelijke paradox.

Het fundament van deze Mindfulness en eten training is het cultiveren van acceptatie van jezelf zoals je bent aan de binnenkant als aan de buiten kant. Door te accepteren en (her)waarderen van wie we zijn en hoe we eruit zien doorheen het verstrijken van de jaren in ons leven, kunnen we weer bewust genieten van het leven zoals het is. Deze training leert ons ook het accepteren van de onbeheersbare invloeden op onze eetgewoonten zoals stress, emoties en gedachten; om er zo een andere relatie mee leren aan te gaan. Acceptatie bevorderd inzicht en bewustwording van onze patronen van denken, voelen en hun relatie met eten, waardoor er ruimte ontstaat om tot een meer realistische en duurzame verandering te komen ten aanzien van onze eetgewoonten.

Mindfulness kan helpen om meer bewust met eten om te gaan.

Mindfulness helpt om anders met stress en onaangename emoties om te gaan waardoor de behoefte om vanuit stress te eten vermindert.

Mindfulness kan helpen om jezelf beter te accepteren, ook als je niet het door jouw gewenste ideale gewicht hebt. Vanuit deze accepterende houding is het gemakkelijker om je eet- en leefpatroon te veranderen op een meer duurzame manier.


Mindfulness
- gerichte aandacht
- in het moment
- niet oordelend

Mindfulness en eten training
- 8 weken
- 2,5 uur per week
- aandachtoefeningen, meditatie, yoga en cognitieve oefeningen
- speciale oefeningen gericht op anders omgaan met eten en beweging
- 45 min huiswerk per dag

Facebook